Záložky

23.10.2018 12:05

Naša škola sa zapojila do projektu, keď si so Základnou školou v Kecerovciach navzájom vyrábame záložky.Žiaci vystrihujú, kreslia a 

nalepujú obrázky na záložky.

—————

Späť