Zápis do 1. ročníka

22.03.2018 07:46

Základná škola, Herľany 37

    

  

Pozývame Vás, milí rodičia,

i  Vaše  dieťa - budúceho školáka na

 

slávnostný zápis žiakov do ZŠ Herľany na školský rok 2018 / 2019

 

 

                

 

                                                                             ktorý sa uskutoční v termínoch:

12.apríla (štvrtok) v čase od 7:00 do 12:00 hodiny

13.apríla (piatok) v čase od 7:00 do 12:00 hodiny

v budove Základnej školy, Herľany 37

Na zápis si  prosím doneste rodný list dieťaťa, občianske preukazy rodičov a lekárske potvrdenie o spôsobilosti k nástupu do školy.

 

Herľany, 22. 3. 2018                    Mgr. Alla Smykalová

                                                                                      riaditeľka školy

 

—————

Späť