Aprobačný predmet


Táto stránka obsahuje tematické výchovno-vzdelávacie plány, prezentácie, interaktívne cvičenia, pomocníček. Pracovné listy sú určené pre prvákov, druhákov a špeciálnu triedu v ZŠ. Sú vynikajúcou pomôckou pre Slovenský jazyk, Prirodovedu, Vlastivedu  a Matematiku.

Po kliknutí na aprobačný predmet sa otvorí hypertextový odkaz na edukačný materiál  pre žiakov, učiteľov, rodičov.
 

 

Interaktívne cvičenia - Matematika

Tieto interaktívne cvičenia ti poslúžia na precvičenie učiva.

          1. ročník ZŠ
       2. ročník špeciálnej triedy v ZŠ
Precvičovanie sčitania
a odčitania do 20
Numericke opakovanie učiva 1. ročník.pptx (898,4 kB)
Spočítavanie predmetov     do 10 Matematika, určovanie počtu do 10.pps (2,3 MB)

 

Pracovné listy - Matematika

Tieto pracovné listy ti poslúžia na precvičenie učiva.

1. ročník ZŠ
1. ročník špeciálnej triedy v ZŠ
Číslice na precvičenie čísel             pre prvákov Číslice pre prvákov.pdf (484,1 kB)
Utvrdenie pojmu čísel 1, 2, 3, 4, 5 Pojmy čísel 1, 2, 3, 4, 5.doc (1,2 MB)
Rozklad čísel do 10 Rozklady čísel do 10.pdf (165,2 kB)
Opakovanie čísel od 1 - 5 Opakujem čísla 1 - 5.pdf (160,7 kB)
3. ročník špeciálnej triedy v ZŠ
Sčítanie a porovnávanie čísel
v obore do 20
Sčítanie a porovnávanie čísel v obore do 20.doc (427 kB)
 4. ročník špeciálnej triedy v ZŠ
Sčítanie, odčítanie, násobenie
a slovné úlohy
Počtové operácie.doc (62,5 kB)
Sčítanie a porovnávanie čísel
v obore do 20
Sčítanie a porovnávanie čísel v obore do 20.doc (427 kB)
Sčítanie, odčítanie v obore do 100, násobenie a delenie. Počtové operácie v obore do 100.doc (34 kB)