Žiaci ZŠ Herľany v školskom roku 2017/2018

P.č.

Meno a priezvisko

Ročník

1

Justin Cicu

0.roč.

2

Miroslav Dama

0.roč.

3

Margita Damová 

0.roč.

4

Stanislav Flitár

0.roč.

5

Samuel Hada

0.roč.

6

Nikola Hadová

0.roč.

7

Nikola Hadová

0.roč.

8

Benjamín Korpáš

0.roč.

9

Marek Maťok

0.roč.

10

Samuel Slepčík

0.roč.

11

Alex Tancoš

0.roč.

12

Sofia Tancošová

0.roč.

13

Adrián Turták

0.roč.

14

Dominik Turták

0.roč.

15

Dušan Turták

0.roč.

16

Sebastián Turták

0.roč.

17

Kristína Turtáková

0.roč.

18

Táňa Turtáková

0.roč.

19

Ján Bogoľ

1.roč.

20

Bartolomej Červeňák

1.roč.

21

Miloš Dama

1.roč.

22

Andrea Fliťárová

1.roč.

23

Kristína Fliťárová

1.roč.

24

Lucia Fliťárová

1.roč.

25

Slavomír Gábor 

1.roč.

26

Lucia Gáborová

1.roč.

27

Viktória Gáborová

1.roč.

28

Marek Galdun

1.roč.

29

Tomáš Gašpar

1.roč.

30

Miloš Hada

1.roč.

31

Anežka Hadová

1.roč.

32

Eva Hadová

1.roč.

33

Miriam Hadová

1.roč.

34

Martina Janičová

1.roč.

35

Jasmína Slepčíková

1.roč.

36

Richard Turták

1.roč.

37

Jesica Turtáková

1.roč.

38

Jesica Damová

2.roč.

39

Boris Gašpar

2.roč.

40

Milan Gašpar

2.roč

41

Leila Gašparová

2.roč.

42

Daniel Hada

2.roč.

43

Dominik Hada

2.roč.

44

František Kirko

2.roč.

45

Dávid Tancoš

2.roč.

46

Gabriel Turták

2.roč.

47

Jozef Turták

2.roč.

48

Samuel Turták

2.roč.

49

Brenda Turtáková

2.roč.

50

Ivana Turtáková

2.roč.

51

Lívia Turtáková

2.roč.

52

Sofia Turtáková

2.roč.

53

Alžbeta Bogoľová

3.roč.

54

Kristián Cicu

3.roč.

55

Sabína Damová

3.roč.

56

Samuel Fliťár

3.roč.

57

Nela Galdunová

3.roč.

58

Andrea Gáborová

3.roč.

59

Miroslav Hada

3.roč.

60

Sinda Hadová

3.roč.

61

Samuel Janičo

3.roč.

62

Martina Tancošová

3.roč.

63

Barbara Turtáková

3.roč.

64

Daniela Turtáková

3.roč.

65

Helena Turtáková

3.roč.

66

Rebeka Turtáková

3.roč.

67

Viera Turtáková

3.roč.

68

Martin Galdun

2.roč.šp.

69

Dalibor Hada

2.roč.šp.

70

Kevin Tancoš

2.roč.šp.

71

Barbara Turtáková

2.roč.šp.

72

Lucia Damová

3.roč.šp.

73

Dominika Galdunová

3.roč.šp.

              74           Kristína Janičová               3.roč.šp.
              75           Marcel Dama               4.roč.šp.
              76              Tomáš Gábor               4.roč.šp.   
              77           Daniela Korpášová               4.roč.šp.  
              78              Tomáš Turták               4.roč.šp.    
              79           Júlia Hadová        oslobodená od doch.
              80              Martina Damová         oslobodená od doch.