Žiaci ZŠ Herľany v školskom roku 2017/2018

P.č.

Meno a priezvisko

Ročník

1

Miroslav Dama

0.roč.

2

Simona Damová

0.roč.

3

Lýdia Fliťárová

0.roč.

4

Lucia Galdunová

0.roč.

5

Jozef Gábor

0.roč.

6

Zdenek Gábor

0.roč.

7

Jaroslav Hada

0.roč.

8

Milan Hada

0.roč.

9

Sebastián Hada

0.roč.

10

Stanislava Hadová

0.roč.

11

Paulína Horváthová

0.roč.

12

Dávid janičo

0.roč.

13

Jakub Kirko

0.roč.

14

Amália Tancošová

0.roč.

15

Aneta Tancošová

0.roč.

16

Mária Tancošová

0.roč.

17

Dominika Turtáková

0.roč.

18

Katrin Turtáková

0.roč.

19

Justin Cicu

1.roč.

20

Marek Dama

1.roč.

21

Margita Damová

1.roč.

22

Richard Hada

1.roč.

23

Samuel Hada 

1.roč.

24

Lara Hadová

1.roč.  

             25

         

      Nikola Hadová

                  1.roč.     
              26           Nikola Hadová                   1.roč.

27

 Benjamín Korpáš

                  1.roč.   
              28          Samuel Slepčík

1.roč.

29

Alex Tancoš

1.roč.

30

Sofia Tancošová

1.roč

31

Adrián Turták

1.roč.

32

Dominik Turták

1.roč.

33

Dušan Turták

1.roč.

34

Sebastián Turták

1.roč.

35

Kristína Turtáková

1.roč.

36

Táňa Turtáková

1.roč.

37

Viktória Turtáková

1.roč.

38

Ján Bogoľ

2.roč.

39

Bartolomej Červeňák

2.roč.

40

Miloš Dama

2.roč.

41

Andrea Fliťárová

2.roč.

42

Kristína Fliťárová

2.roč.

43

Lucia Fliťárová

2.roč.

44

Slavomír Gábor

2.roč.

45

Viktória Gáborová

2.roč.

46

Marek Galdun

2.roč.

47

Tomáš Gašpar

2.roč.

48

Miloš Hada

2.roč.

49

Anežka Hadová

2.roč.

50

Eva  Hadová

2.roč.

51

Miriam Hadová

2.roč.

52

Martina Janičová

2.roč.

53

Jasmína Slepčíková

2.roč.

54

Richard Turták

2.roč.

55

Boris Gašpar

3.roč.

56

Milan Gašpar

3.roč.

57

Leila Gašparová

3.roč.

58

Daniel Hada

3.roč.

59

Dominik Hada

3.roč.

60

Jozef Horváth

3.roč.

61

František Kirko

3.roč.

62

Dávid Tancoš

3.roč.

63

Gabriel Turták

3.roč.

              64           Jozef Turták                 3.roč.
              65           Samuel Turták                 3.roč
              66              Brenda Turtáková                 3.roč.   
              67           Ivana Turtáková                 3.roč. 
              68              Lívia Turtáková                 3.roč  
              69            Sofia Turtáková                 3.roč.
              70           Stanislav Fliťár                 1.šp.
              71           Lucia Gáborová                 2.šp.
              72           Jesica Turtáková                 2.šp.
              73           Jesica Damová                 3.šp.
              74             Martin Galdun                   3.šp. 
              75           Dalibor Hada                 3.šp.
              76            Kevin Tancoš                 3.šp. 
              77            Barbara Turtáková                 3.šp.
              78             Lucia Damová                 4.šp. 
              79             Dominika Galdunová                 4.šp. 
              80             Kristína Janičová                  4.šp.
              81           Júlia Hadová     2.šp. oslobod. od doch.
              82             Martina Damová      2.šp. oslobod. od doch.