Zoznam učiteľov ZŠ Herľany

     Mgr. Alla SMYKALOVÁ riaditeľka - 1. ročník
Vedie krúžok
: Hravá informatika       
     Mgr. Erika SASÁKOVÁ triedna učiteľka - nultý ročník
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový
    MVDr. Mgr. Silvia BOGDANOVSKÁ triedna učiteľka - 2. ročník
Vedie krúžok: Šikovných rúk
     Mgr. Jana UCHAĽOVÁ triedna učiteľka - 3. ročník
Vedie krúžok
: Športovo-turistický

    Mgr. Marta CMAROVÁ

špeciálna trieda - 1.,2.,3.,4. ročník
Vedie krúžok
:Spevácko-tanečný
    Mgr. Darina  UCHAĽOVÁ  ANTONYOVÁ asistent učiteľa
    Mgr. Ľuboslav BEŇO učiteľ náboženskej výchovy
    Mgr. Monika BEŇOVÁ učiteľka náboženskej výchovy
  Rozvrh hodín učiteľov
https://www.ulita.org/ulitaNew/wp-content/uploads/2014/08/Ulita-%C5%A1ipka-%C5%BElut%C3%A1_mini.gif