História ZŠ Herľany

Základná škola Herľany v obci existuje už od konca 19. storočia, teda od obdobia kedy bola postavená súčasná školská budova. Školská budova slúži rovnakému účelu od roku 1898.Výnimku tvorili len roky 1918 – 1919, kedy na konci prvej svetovej vojny a v prvom roku mieru slúžila ako ubytovacie zariadenie pre vojsko. Hoci bola budova školy počas  1. ako  aj  2. svetovej vojny poškodená, po rekonštrukciách slúži ako sídlo základnej školy dodnes. Škola mala vždy charakter elementárnej, ľudovej či národnej školy. Do roku 1918 sa vyučovalo na škole maďarským jazykom, ale len formálne. Dnes škola poskytuje vzdelanie pre žiakov 1., 2., 3. ročníka. Na škole existuje aj nultý ročník a  špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím. Školu navštevuje v súčasnosti 82 žiakov.  Po ukončení 3. ročníka žiaci postupujú do Základnej školy, Kecerovce a žiaci 4. ročníka špeciálnej triedy postupujú do ŠZŠ Vtáčkovce. V škole sa vyučuje dvojsmennou prevádzkou. Poskytuje základné vzdelanie a aktuálne sa tu vyučuje aj evanjelické náboženstvo.

 

https://www.ulita.org/ulitaNew/wp-content/uploads/2014/08/Ulita-%C5%A1ipka-%C5%BElut%C3%A1_mini.gif