Zaujímavé stránky

www.zborovna.sk/novinky/index.php Edukačný portál s edukačným materiálom, ktorý tvoria učitelia
www.statpedu.sk/sk/Uvod.alej Aktuality Štátneho pedagogického ústavu
 www.minedu.sk/ Oficiálna stránka Ministertva školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.eaktovka.sk/ Digitalizované učebnice a materiály
planetavedomosti.iedu.sk/ Portál vytvorený pre moderné spôsoby vyučovania a učenia sa