Rada školy pri ZŠ Herľany

     Podľa § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rada školy pri ZŠ Herľany má 5 členov, ktorí boli zvolení vo voľbách a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

 

Predseda:        MVDr. Mgr. Silvia Bogdanovská

 

Členovia:             Andrej Bertoš

                            Andrea Uchaľová                    

                            Veronika Gašparová

                            Mária Turtáková   

https://www.ulita.org/ulitaNew/wp-content/uploads/2014/08/Ulita-%C5%A1ipka-%C5%BElut%C3%A1_mini.gif