nultý ročník ZŠ: Mgr. Erika SASÁKOVÁ

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok RVK RGM ZMV TEV    
Utorok PNV RVK ZMV RVK HPD  
Streda RGM ZMV RVK TEV NBV  
Štvrtok ZMV RGM RVK HPD PNV  
Piatok RGM PNV HPD RVK    

 

 

 

 


 1. ročník ZŠ: Mgr. Alla SMYKALOVÁ

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok   SJL MAT TSV  
Utorok SJL SJL MAT PVO HUV  
Streda   SJL MAT NBV  
Štvrtok SJL SJL MAT VYV  
Piatok   SJL MAT TSV  


 


2. ročník ZŠ: MVDr. Mgr. Silvia BOGDANOVSKÁ

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL MAT SJL PDA TEV  
Utorok MAT SJL VYV  
Streda SJL SJL MAT PDA NBV  
Štvrtok SJL MAT SJL HUV    
Piatok MAT SJL TEV    

 


3. ročník ZŠ: Mgr. Jana UCHÁĽOVA

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ TSV  
Utorok MAT SJL             SJL PDA HV  
Streda SJL ANJ SJL MAT NBV  
Štvrtok SJL SJL VLA IFV           TSV  
Piatok ANJ MAT SJL      PVC VYV  

 


Rozvrh hodín učiteľov ZŠ Herľany

špeciálna trieda v ZŠ Herľany:Mgr. Marta CMAROVÁ

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondelok SJL MAT VUC PVC  
Utorok MAT SJL SJL HUV    
Streda SJL MAT TEV PVC NBV  
Štvrtok MAT SJL VYV TEV  
Piatok SJL VUC TEV