Krížovka: Aký úžitok je z domácich zvierat?

                                      ovca
               krava
                                  sliepka
                              koza
                              hus
                                          ovce

 

 

 


Riešenie krížovky

Tento formulár je pre účely krížovky.